Trust Wallet Anmeldelse - Bruk Trust Wallet App i Norge (2024)

Trust Wallet er en pålitelig og sikker e-lommebok for kryptovaluta som er enkel å bruke. Denne anmeldelsen vil gå gjennom alle viktige aspekter ved Trust Wallet, inkludert historien til bedriften, sikkerhet, kundeomdømme, hvordan du oppretter en konto, gebyrer og avgifter, samt fordeler og ulemper ved å bruke denne digitale lommeboken.

Sammendrag

Trust Wallet er en av de beste krypto lommebøkene tilgjengelig på markedet i dag. De har en gratis app som støtter et bredt utvalg av kryptovalutaer og gir enkel tilgang til din digitale formue. Appen tilbyr også en rekke sikkerhetsfunksjoner, inkludert biometrisk autentisering og en backup-funksjon som gjør at du kan gjenopprette lommeboken hvis du skulle miste telefonen.

Kort om Bakgrunn og Historie

Trust Wallet ble grunnlagt i 2017 av Viktor Radchenko, og det var en av de første mobilapplikasjonene for Ethereum-lommebøker. Etter suksessen, ble det utvidet til å støtte andre kryptovalutaer som Bitcoin, Litecoin og Binance Coin. I 2018 ble Trust Wallet kjøpt opp av Binance og siden da har det blitt integrert i Binance-økosystemet og kalt deretter Trust Wallet Binance.

Sikkerhet

Trust Wallet er en svært sikker e-lommebok som gir brukerne full kontroll over sine kryptovalutaer. Beste eWallets bruker en sterk kryptering for å beskytte dine private nøkler og tilbyr biometrisk autentisering for å beskytte mot uautorisert tilgang. I tillegg har Trust Wallet en backup-funksjon som gjør at du kan gjenopprette lommeboken hvis du skulle miste telefonen.

Kundeomdømme

Trust Wallet har et veldig godt omdømme blant kryptoentusiaster og har fått positiv tilbakemelding fra brukerne. Appen har en høy rangering på både Google Play og App Store, og brukerne gir stort sett positive tilbakemeldinger på brukervennlighet og sikkerhet.

Funksjoner

Trust Wallet Anmeldelse - Bruk Trust Wallet App i Norge (2)

Under finner du noen av de viktigste funksjonene til Trust Wallet med korte forklaringer:

 • Enkel brukergrensesnitt: Trust Wallet har en enkel, rett frem og brukervennlig app som er enkel å laste ned og installere på mobile enheter. Dette har hjulpet plattformen å få over 5 millioner aktive brukere til dags dato og også inngått en partnerskapsavtale med en av verdens ledende kryptobørser – Binance.
 • Gratis å laste ned: Trust Wallet er helt gratis å laste ned fra Google Play Store eller Apple Store. Plattformen belaster heller ingen gebyrer eller abonnementsavgifter for tjenestene sine.
 • Personvern og sikkerhet: Selv om Trust Wallet, av sin art (som en programvare lommebok), ikke kan sikre like sterke sikkerhetstiltak som en maskinvarelommebok, prøver plattformen å sørge for at klientenes midler er trygge. Det utfører jevnlige revisjoner via det ledende sikkerhetsfirmaet Stateful. Appen bruker også andre sikkerhetstiltak som pinkode skanning eller fingeravtrykk skanning for å legge til et ekstra lag av sikkerhet. Disse tiltakene kan aktiveres manuelt av brukeren ved å tilpasse «Innstillinger»-funksjonen i appen så snart han registrerer seg i lommeboken.
 • Lagrer aldri brukerinformasjon på sine servere: Trust Wallet lar brukere lagre nøklene til lommeboken i personlige datamaskiner i stedet for å lagre dem på Trust Wallets servere. Dette legger brukerne i eneste ansvar for å trygt lagre private nøkler.
 • Ingen KYC-bekreftelse kreves: Trust Wallet ber ikke brukerne om noen KYC-overholdelse mens de setter opp kontoen sin på Trust Wallet-appen fordi det er en ikke-besittende offisiell krypto-lommebok-app som ikke lagrer noen brukerdata på serverne sine.
 • Tillater staking: Trust Wallet-plattformen tillater staking av Tron (TRX), Tezos (XTZ), VeChain (VET), Callisto (CLO), Cosmos (ATOM), Kava (KAVA), IoTeX (IOTX), TomoChain (TOMO) og Algorand (ALGO). Ethereum (ETH) og Cardano (ADA) vil også bli lagt til i listen veldig snart.
 • Innebygde diagrammer: Trust Wallet-appen har innebygde diagrammer som lar handelsmenn spore kryptoprisene uten å måtte forlate appen.
 • Partnerskap med Binance: Trust Wallets partnerskap med Binance Smart Chain gjør at flere brukere fra hele verden strømmer til appen, noe som forventes å gi drivstoff til utviklingen av avanserte og nye funksjoner på mobilappen i fremtiden.
 • Enkel backup: Trust Wallet tar opp backup-problemet som de fleste lommebøker har, ved å inkorporere en 12-ords utvinning setning når brukerne setter opp lommeboken på sine mobile enheter. Brukere blir bedt om å skrive ned disse ordene og oppbevare dem på et trygt sted, slik at de kan brukes til å gjenopprette tilgangen til lommeboken hvis noe skulle skje. Dette gjør det enkelt for brukerne å sikre at deres kryptovalutaer alltid kan gjenopprettes uten tap.
 • Egner seg å bruke på NFT markedsplasser også: Trust Wallet er en populær lommebok som støtter NFTs og gjør det enkelt å lagre, sende og motta disse digitale eiendelene.

Hvordan opprette en konto

Trust Wallet Anmeldelse - Bruk Trust Wallet App i Norge (3)

For å opprette en konto på Trust Wallet, må du først laste ned appen fra enten Google Play eller App Store. Etter å ha lastet ned appen, kan du enkelt opprette en konto ved å følge trinnene som vises på skjermen.

 1. Last ned Trust Wallet-appen fra enten Google Play eller App Store.
 2. Åpne appen og klikk på «Opprett ny lommebok».
 3. Les og godta vilkårene og betingelsene.
 4. Opprett en ny lommebok ved å velge et passord og skrive ned den tilhørende gjenopprettingsfrasen.
 5. Naviger deg gjennom lommebokoppsettet og velg de kryptovalutaene du ønsker å legge til i lommeboken.
 6. Etter at lommeboken er satt opp, kan du sende og motta kryptovalutaer ved å bruke lommebokadressen som er tilordnet hver enkelt valuta.

Gebyrer og avgifter

Trust Wallet er en gratis digital lommebok, noe som betyr at det ikke er noen gebyrer eller avgifter for å opprette eller bruke en konto. Men det er viktig å merke seg at det kan være gebyrer knyttet til å overføre kryptovaluta til og fra lommeboken, avhengig av valutaen du bruker og transaksjonsvolumet.

Fordeler & Ulemper med Trust Wallet

Fordeler

 • Enkel og brukervennlig app
 • Støtter et bredt utvalg av kryptovalutaer
 • Sterke sikkerhetsfunksjoner,
 • Biometrisk autentisering og backup-funksjon
 • Gratis å bruke

Ulemper

 • Kan ha høye transaksjonsgebyrer avhengig av valuta og transaksjonsvolum
 • Mulige tekniske problemer med platformen.

Trust Wallet App

Trust Wallet er en imponerende kryptovaluta lommebok app som tilbyr brukere en enkel og brukervennlig opplevelse for å lagre og administrere deres kryptovaluta. Appen har en rekke praktiske funksjoner, inkludert muligheten til å kjøpe kryptovaluta direkte i appen med et kreditt- eller debetkort, samt å delta i ICO-er og airdrops.

Brukere har også rapportert en positiv opplevelse når det gjelder kunde støtte og respons på spørsmål. Appen er intuitiv og lett å navigere, med en strømlinjeformet design som gjør det enkelt å utføre en rekke oppgaver.

Med sine sikkerhetsfunksjoner som gjenopprettingsfrase og biometrisk autentisering, gir Trust Wallet-brukere en trygg og sikker måte å lagre og administrere sine kryptovalutaer på. Alt i alt er Trust Wallet en solid og pålitelig lommebok app som gir norske kryptovaluta brukere en enkel og brukervennlig opplevelse.

Hva skjer når du mister telefonen med Trust Wallet-installasjonen?

Du kan bruke backup-funksjonen til Trust Wallet for å gjenopprette lommeboken din hvis du mister telefonen. Du kan også bruke den private nøkkelen din til å få tilgang til lommeboken fra en annen enhet.

Konklusjon

Trust Wallet er en pålitelig og brukervennlig digital lommebok for kryptovalutaer. Med et bredt utvalg av støttede kryptovalutaer og sterke sikkerhetsfunksjoner, gir denne lommeboken brukerne en trygg og enkel måte å lagre, sende og motta kryptovalutaer på. Mens det kan være noen utfordringer knyttet til gebyrer og transaksjonsproblemer, har Trust Wallet fortsatt mye å tilby for kryptovalutabrukere i Norge og utover. Hvis du er ute etter en pålitelig digital lommebok for dine kryptovalutaer, er Trust Wallet definitivt verdt å vurdere.

Ofte Stilte Spørsmål

rust Wallet er en mobilapplikasjon for digital lommebok som lar deg trygt og enkelt lagre, sende og motta en rekke forskjellige kryptovalutaer.

Trust Wallet støtter en rekke forskjellige kryptovalutaer, inkludert Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Binance Coin og mange flere.

Trust Wallet-appen kan lastes ned fra enten Google Play eller App Store

For å opprette en konto på Trust Wallet, må du laste ned appen og følge trinnene som vises på skjermen for å opprette en ny lommebok.

Trust Wallet har en rekke sikkerhetsfunksjoner, inkludert biometrisk autentisering og en backup-funksjon som gjør at du kan gjenopprette lommeboken hvis du skulle miste telefonen.

Ja, Trust Wallet er en trygg og sikker måte å lagre og sende kryptovalutaer på. Appen bruker kryptering og sterke sikkerhetsfunksjoner for å beskytte brukerdata.

Trust Wallet Anmeldelse - Bruk Trust Wallet App i Norge (4)

Aksel Nilsen

Kryptoanalytiker | + posts

Aksel Nilsen er en anerkjent ekspert innen feltet av digitale eiendeler, inkludert NFTs (Non-Fungible Tokens) og kryptovaluta. Med en robust bakgrunn som kombinerer en solid utdanning og praktisk erfaring, har Aksel posisjonert seg som en autoritet i krypto samfunnet i Norge.

Utdanning:
Aksel er en stolt alumnus av Norges Handelshøyskole (NHH) hvor han fullførte sin Master i Økonomi og Administrasjon, med spesialisering i finansiell økonomi. Hans akademiske reise ble beriket ved å delta i et utvekslingsprogram ved Stanford University, hvor han fordypet seg i kurs relatert til blockchain-teknologi og dens anvendelser.

Trust Wallet Anmeldelse - Bruk Trust Wallet App i Norge (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jonah Leffler

Last Updated:

Views: 5364

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonah Leffler

Birthday: 1997-10-27

Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

Phone: +2611128251586

Job: Mining Supervisor

Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.